Hitsaus ja teräsvarustelu

Rautaisia osaajia laivojen hitsaus- ja teräsvarustelutöihin.

Laivanrakennus kysyy monipuolisia hitsaustaitoja ja erityisen huolellista työskentelyä. Teräsvarustelutyöhön kuuluu erilaisten laivan rakenteisiin kiinnitettävien osien ja elementtien asennus.

Hitsaustyössä tarvittavat taidot ja sertifikaatit riippuvat kulloisenkin asiakkaan ja projektin vaatimuksista. Siksi tarvittava henkilöstö valitaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Hitsausprojekteissa piirustusten lukutaito ja huolellinen seuraaminen on ensiarvoisen tärkeää.